ദൈവത്തിന്റെ ചുംബനങ്ങൾ – ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ

245.00

ദൈവത്തിന്റെ ചുംബനങ്ങൾ
ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ

 

ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

 

ചുംബിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ദൈവം നമുക്ക് ചിറകുകൾ നൽകുന്നു.

പ്രണയാർദ്രമായ കവിതകൾ. പ്രണയം കാമുകിയാണ്, പ്രകൃതിയാണ്, മാതാവാണ്, പ്രേയസിയാണ്, ജീവിതമാണ്.

ഈ കവിതകളുടെ അനുഭൂതി തലത്തിൽ ഒരു ധാന്യം പോലെ അലിഞ്ഞില്ലാതാവുക.

വിവർത്തനം – ഡോ മുഞ്ഞിനാട് പത്മകുമാർ

Khalil Gibran / Kahlil / Jibran / Kahleel / Khaleel 

പേജ് 206 വില രൂ245

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Daivathinte Chumbanangal – Khaleej Gibran

ദൈവത്തിന്റെ ചുംബനങ്ങൾ – ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവത്തിന്റെ ചുംബനങ്ങൾ – ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രണയ ലേഖനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *