ദൈവദശകം – ശ്രീനാരാണഗുരു

30.00

ദൈവദശകം
ശ്രീനാരാണഗുരു
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക രംഗത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാകാവ്യമാണ് ദൈവദശകം.  ശിവഗിരിമഠത്തിലെ അന്തേവാസികളായിരുന്ന ബാലന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഗുരു എഴുതിയ ദൈവദശകം സാധാരണ വായനാശേഷിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വായിച്ചാസ്വദിക്കാൻ പോന്നതാണ്.
ലളിതവ്യാഖ്യാനം : ഷമ്മി സതീഷ്‌
ML / Malayalam / Srinarayana Guru / SNDP / Narayana Guru
✅ SHARE THIS ➷

Description

Daiva Dasakam

ദൈവദശകം – ശ്രീനാരാണഗുരു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവദശകം – ശ്രീനാരാണഗുരു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *