ഡി ഡി കോസാംബി – എം ആർ രാഘവവാര്യർ

60.00

ഡി ഡി കോസാംബി
എം ആർ രാഘവവാര്യർ

ചരിത്രാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദത്തിന്റെ സങ്കല്പനങ്ങളുടെയും നിർവചനങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ ചരിത്രത്തെ പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ദാമോദർ ധർമാനന്ദ് കോസാംബിയുടെ ഭാരതീയ വിജ്ഞാനീയത്തെയും രീതിശാസ്ത്രത്തെയും പരിഷ്‌ക്കരണ പദ്ധതികളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പഠനപുസ്തകം.

പേജ് 78

D D Kosambi / Dharmanand Damodar 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

D D Kosambi

ഡി ഡി കോസാംബി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡി ഡി കോസാംബി – എം ആർ രാഘവവാര്യർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *