ക്രൈം കേരളം / കേരളത്തിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രം

299.00

ക്രൈം കേരളം / കേരളത്തിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രം

 

ഡോ. ബി. ഉമാദത്തൻ

ഫോറന്‍സിക് മെഡിസിന്‍ എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ അധികരിച്ചുള്ള കുറ്റാന്വേഷ ണശാഖയിലും അവസാന വാക്കായിരുന്നു ഡോ. ബി. ഉമാദത്തന്‍. കാലാനുസൃതമായി നിരന്തരം നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലീസ് സേന യിലെ കുറ്റാന്വേഷണസംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേരളാപോലീസിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ആധി കാരികമായി എഴുതിയ ആദ്യപുസ്തകമാണിത്. .
Dr B Umadathan / Dr B Umadhathan

പേജ് 280 വില രൂ299

✅ SHARE THIS ➷

Description

Crime Keralam – Keralathinte Kuttanweshana Charithram – B Umadattan

ക്രൈം കേരളം / കേരളത്തിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രം  – ഡോ. ബി.ഉമാദത്തൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രൈം കേരളം / കേരളത്തിന്റെ കുറ്റാന്വേഷണ ചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *