കോവിഡ് വ്യക്തി സമൂഹം രാഷ്ട്രീയം – ഡോ വി എന്‍ ജയചന്ദ്രന്‍

350.00

കോവിഡ് വ്യക്തി സമൂഹം രാഷ്ട്രീയം

 

ഡോ വി എന്‍ ജയചന്ദ്രന്‍

ദേശകാലാ സീമകളെ മറികടക്കുന്ന നാഗരികതയുടെ വികാസത്തില്‍ കോവിഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതം സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പങ്ങളെ തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നു. ഈ അപദ്രംശത്തിന്റെ സൂക്ഷമവും വിപുലവുമായ പഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് പുസ്തകം.

പേജ് 316 വില രൂ350

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Covid Vyakthi Samooham Rashtreeyam

കോവിഡ് വ്യക്തി സമൂഹം രാഷ്ട്രീയം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോവിഡ് വ്യക്തി സമൂഹം രാഷ്ട്രീയം – ഡോ വി എന്‍ ജയചന്ദ്രന്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *