കൊറോണ കാലത്തെ പ്രണയം

150.00

കൊറോണ കാലത്തെ പ്രണയം

 

വി എസ്  ജയകുമാർ

 

ആ വഴിയിലാദ്യം വരാതിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റാരും കാണാത്തത് കണ്ണുകൾ കാണാതിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ടു കണ്ടു കാണാതിരിക്കാനാവാതെ കാത്തു നിൽക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ കൈവള, ഘടികാരം നോക്കി ഞാനടയാളപ്പെടുത്താതിരുന്നെങ്കിൽ കേട്ടു കേട്ടു കേൾക്കാതിരിക്കാനാവാതെ കാതോർത്തു. കേൾക്കതിരിക്കാനാവാതെ കാതോർത്തു കേൾക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ. തേടാത്തത് തേടി കൂടെ കൂടാതിരുന്നെങ്കിൽ. നിന്റെ നിറങ്ങളിൽ എന്റെ ഉടയാടകളൊരുങ്ങാതിരുന്നെങ്കിൽ. വാഹനം കാത്തത് വൈകിയെങ്കിലെന്നും നേർച്ചയോടെ നിന്ന വൈകുന്നേരങ്ങൾ വൈകാതിരുന്നെങ്കിൽ. വേപ്പുമരച്ചോട്ടിൽ നിന്റെ വാക്കുകളുടെ കൂട്ടിൽ നിശ്ചലം മനസ്സൊരു നൃത്തമാടാതിരുന്നെങ്കിൽ.

V S Jayakumar / V S Jeyakumar  / Kovid / Covid / Corona virus

പേജ് 128 വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Corona Kalathe Pranayam

കൊറോണ കാലത്തെ പ്രണയം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൊറോണ കാലത്തെ പ്രണയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *