കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞ കഥ

25.00

കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞ കഥ

 

കുസുമം ആർ പുന്നപ്ര

 

മുത്തശ്ശിക്കഥകളാൽ സമ്പന്നമായ എന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ മനസ്സിൽ അറിയാതെ പെട്ടുപോയ കുറച്ചു കഥാബീജത്തിൽ നിന്നും നാമ്പിട്ടു വന്ന ഈ കുട്ടിക്കഥകൾ ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന കുറച്ചു നന്മകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുമെന്നു പറയട്ടെ. വിവരസാങ്കേതികതയുടെ വിരിമാറിലേക്കു ജനിച്ചുവീണാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും നിഷ്‌ക്കളങ്കമായിരിക്കുമല്ലോ. ഒഴുക്കുവെള്ളത്തിനെ ചാലുവെട്ടി വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതുപോലെയാണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സും.

നല്ല ഗുണപാഠ കഥകൾ കേട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ലവരായി വളരട്ടെ.

 

പേജ് 36 വില രൂ25

✅ SHARE THIS ➷

Description

Computer Parajna Katha

കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞ കഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞ കഥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *