കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും – ഡോ. പി.എം. സലിം

380.00

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും

 

ഡോ. പി.എം. സലിം

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

വൈവിധ്യമാർന്ന സ്രോതസ്സുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥം ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

ഡോ. കെ.എൻ. പണിക്കർ

പേജ് 400 വില രൂ380

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Communist Bharanavum Vimochana Samaravum

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും വിമോചന സമരവും – ഡോ. പി.എം. സലിം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *