സിനിമയുടെ സ്നേഹ സഞ്ചാരങ്ങൾ – വി കെ ജോസഫ്

180.00

സിനിമയുടെ സ്നേഹ സഞ്ചാരങ്ങൾ

വി കെ ജോസഫ്

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

ലോക സിനിമയിലെ ഏതാനും മികച്ച സിനിമകളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത്. സിനിമകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനപ്പുറം അവയുടെ സൗന്ദര്യവും കലാപരമായ സവിശേഷതകളും വിശദീകരിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ആഴവും പരപ്പും അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്ന ആഖ്യാന പാടവം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി.

പേജ് 188 വില രൂ 180

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Cinimayude Sneha Sancharangal – V K Joseph

സിനിമയുടെ സ്നേഹ സഞ്ചാരങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിനിമയുടെ സ്നേഹ സഞ്ചാരങ്ങൾ – വി കെ ജോസഫ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *