സിനിമയും സമൂഹവും

65.00

സിനിമയും സമൂഹവും

കെ.വേലപ്പൻ

നല്ല സമൂഹസൃഷ്ഠിക്കായി നല്ല സിനിമയുണ്ടാകണമെന്ന് അവസാനം വരെ ആഗ്രഹിച്ച്, നല്ല സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി അവസാനം വരെ പൊരുതി, അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു പോയ ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ പ്രഥമ ചലച്ചിത്രലേഖനസമാഹാരമാണിത്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശക്തമായ കലാമാധ്യമമായ സിനിമയുടെ സാമൂഹ്യപ്രതിബന്ധതയെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സിനെ നിങ്ങൾക്കീ പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിൽ കാണാം

K Velappan / K Veleppan

പേജ് 117 വില രൂ65

✅ SHARE THIS ➷

Description

Cinemayum Samoohavum

സിനിമയും സമൂഹവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിനിമയും സമൂഹവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *