സിനിമയാണെന്റെയെല്ലാം

60.00

സിനിമയാണെന്റെയെല്ലാം
ഒരു കലാരൂപമെന്നതിലുപരി മനുഷ്യഭാവനങ്ങളുടെ ആവിഷ്‌ക്കാരമായ സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ ലക്ഷണശാസ്ത്രവും മനഃശാസ്ത്രവും അന്വേഷിക്കുന്ന ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ ഹൃദയസഞ്ചാരമാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലേഖനമോരോന്നും.  ജോൺ എബ്രഹാമിന്റെ ജീവിത സാരസർവമായ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.
ML / Malayalam / John Abraham / Malayalam Cinema
✅ SHARE THIS ➷

Description

Cinemayanenteyellam – John Abraham

സിനിമയാണെന്റെയെല്ലാം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിനിമയാണെന്റെയെല്ലാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *