ചുവപ്പിൽ ഒരു പഠനം ഷെർലക് ഹോംസ് കഥകളിലെ ആദ്യത്തെ കേസ്

90.00

ചുവപ്പിൽ ഒരു പഠനം

ഷെർലക് ഹോംസ് കഥകളിലെ ആദ്യത്തെ കേസ്

 

 

ആർതർ കോനൻ ഡോയ്ൽ

അമെച്വർ കുറ്റാന്വേഷകനായ ഷെർലക്ക് ഹോംസുമായി ബേക്കർ സ്ട്രീറ്റിലെ 221 ബി മുറി പങ്കിടാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വാട്‌സണ് താൻ അകപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും അക്രമങ്ങളുടെയും ഇരുണ്ട ലോകത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലായിരുന്നു.

പരിഭാഷ – കെ പി ബാലചന്ദ്രൻ

പേജ് 154 വില രൂ90

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chuvappil Oru Padanam

ചുവപ്പിൽ ഒരു പഠനം ഷെർലക് ഹോംസ് കഥകളിലെ ആദ്യത്തെ കേസ്

Arthur Conan Doyle

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചുവപ്പിൽ ഒരു പഠനം ഷെർലക് ഹോംസ് കഥകളിലെ ആദ്യത്തെ കേസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *