ചുംബിച്ചവരുടെ ചോര

100.00

ചുംബിച്ചവരുടെ ചോര

ചുംബന സമരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

മലയാളിയുടെ കപടസദാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച പ്രതിരോധത്തിന്റെ ചുംബനങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളത്. സ്ത്രീയും പുരഷനും ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കും ഉൾപ്പെടെയള്ള മനുഷ്യർക്കു മുഴുവൻ സ്വതന്ത്രമായി, തുല്യ അവകാശബോധത്തോടെ ജീവിക്കാനും ഇടപഴകുവാനുമുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച അസാധ്യമായ ഒരു അവകാശപ്പോരാട്ടത്തിനാണ് ചുംബന സമരം ജന്മമേകിയത്. അത് ഏൽപ്പിച്ച പൊള്ളിൽ നിന്നു മലയാളി രക്ഷപെടാൻ പോകുന്നില്ല.

ML / Malayalam / പ്രൊഫ രവിചന്ദ്രൻ സി / Prof Ravichandran C

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chumbichavarude Chora

ചുംബിച്ചവരുടെ ചോര

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചുംബിച്ചവരുടെ ചോര”

Your email address will not be published. Required fields are marked *