ക്രൈസ്‌തവസഭയുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്‌ട്രീയ സമീപനം

110.00

ക്രൈസ്‌തവസഭയുടെ സാമൂഹ്യ – രാഷ്‌ട്രീയസമീപനം

 

ഡോ. ഡി. ജയദേവദാസ്

ഇന്ത്യൻ സഭയുടെ സാമൂഹ്യമായ വേരുകൾ, മൗലികസാമ്പത്തികപരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, സഭയുടെ മുൻകാല സമീപനം, സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ക്ഷോഭവും പരിഷ്‌ക്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തുടങ്ങി ക്രൈസ്‌തവസഭയുടെ സാമൂഹ്യരാഷ്‌ട്രീയസമീപനത്തെ വിമർശനാത്മകമായി പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്‌തകം.

Dr D Jayadevadas / Dr D Jeyadhevadhas

പേജ് 86 വില രൂ110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Christhava Sabhayude Samoohya – Rashtreeya Sameepanam

ക്രൈസ്‌തവസഭയുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്‌ട്രീയ സമീപനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രൈസ്‌തവസഭയുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്‌ട്രീയ സമീപനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *