ചെങ്കൽചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം – ധനുജകുമാരി എസ്

125.00

ചെങ്കൽചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം

 

ധനുജകുമാരി എസ്

 

എഴുത്ത് – വിജില ചിറപ്പാട്

ചേരിയിൽ വളർന്ന് ചേരിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും കഥ.

ചേരികളിൽ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന പാർശ്വവൽകൃതരായ മുഴുവൻ ജനസമൂഹത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും കണ്ണീരീന്റെയും ആഴം ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വായിക്കാം.

നാം ഇതുവരെ കാണാത്ത ലോകങ്ങൾ തുറന്നുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം

 

പേജ് 138  വില രൂ125

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chenkalchoolayile Ente Jeevitham

ചെങ്കൽചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം – ധനുജകുമാരി എസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെങ്കൽചൂളയിലെ എന്റെ ജീവിതം – ധനുജകുമാരി എസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *