ചെങ്ങന്നൂർ കലാപം

80.00

ചെങ്ങന്നൂർ കലാപം

 

അരുൺ ബാബു സഖറിയ

ചരിത്രത്തിന്റെ മണ്ണടരുകളിൽ നിന്ന് ദേശസ്‌നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ യുക്തിക്കും സ്വയാഭിമാനത്തിനും വിലകൽപിച്ച ദേശാഭിമാനികളുടെ അദമ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യദാഹത്തിൽ നിന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂർ കലാപം സമാരംഭിക്കുന്നത്. ഇരുളും വെളിച്ചവും കലർന്ന ചരിത്രവഴികളിലൂടെയുള്ള ഒരന്വേഷണം.

Chengannoor Kalapam
പേജ് 86 വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chengannur Kalapam

ചെങ്ങന്നൂർ കലാപം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെങ്ങന്നൂർ കലാപം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *