ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര – കോംഗോവിലെ ഇതിഹാസപൂർണമായ ദിനങ്ങൾ

290.00

കോംഗോവിലെ ഇതിഹാസപൂർണമായ ദിനങ്ങൾ
ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര

1965ൽ കോംഗോവിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ ഡോൺ ക്വക്‌സോർട്ടിന്റെയും കുതിരയുടെയും ചിത്രം സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി : ‘ഒരിക്കൽകൂടി എന്റെ ഉപ്പൂറ്റികൾക്കടിയിൽ റോസിനാന്റെയുടെ വാരിയെല്ലുകൾ പൂക്കുന്നു. പലരും എന്നെ ഒരു സാഹസികനാണെന്ന് വിളിച്ചേക്കും. തീർച്ചയായും ഞാനങ്ങനെയാണ്. സത്യാന്വേഷണത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുണ്ട്.

ആഫ്രിക്കൻ സ്വപ്‌നം

വിവർത്തനം – കെ പി ബാലചന്ദ്രൻ

Ernesto Che Guvera

പേജ് 306 വില രൂ290

✅ SHARE THIS ➷

Description

Cheguvera – Kongovile Ithihasapurnamaya Dinangal

ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര – കോംഗോവിലെ ഇതിഹാസപൂർണമായ ദിനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര – കോംഗോവിലെ ഇതിഹാസപൂർണമായ ദിനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *