ചെ ഗുവേര കത്തുകൾ

45.00

ചെ ഗുവേര കത്തുകൾ

ഞാനും താങ്കളും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കന്നില്ല. എങ്കിലും, ലോകത്തു നടമാടുന്ന അനീതി കണ്ട് താങ്കൾ രോഷാകുലനായിത്തീരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ സഖാക്കളാണ്. അതാണ് പ്രഥാനവും. – ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര.  മരണത്തെ മറികടന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ മരിക്കാത്ത വാക്കുകൾ. അദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്തുകളുടെ സമാഹാരം. വിവർത്തനം – സി ഭാസ്‌ക്കരൻ

ML / Malayalam / Che Guvera / ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Che Guvera Kathukal

ചെ ഗുവേര കത്തുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെ ഗുവേര കത്തുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *