ചാവേർ നിലങ്ങൾ

190.00

ചാവേർ നിലങ്ങൾ

 

അഡ്വ രാജഗോപാൽ വാകത്താനം

 

എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് അറിയാതെ പരസ്‌പരം വെട്ടിമരിക്കുന്ന മാമാങ്കചവേറുകളുടെ അങ്കക്കലി മതങ്ങളുടെ പേരിൽ തുടർച്ചകളാകുന്നു. മതം ഒരിക്കലും മനുഷ്യത്വപരമാകില്ലെന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ട വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ ചോരയുറഞ്ഞ മണ്ണിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ദൗർബല്യവുമായി ഒരു പറ്റം മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും കലർപ്പില്ലാത്ത കഥകളുമാണ് ഈ നോവലിൽ. ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ യുക്തിവാദനോവൽ.

 

Rajagopal Vakathanam / Rajagopal Vakaththanam 

പേജ് 188 വില രൂ 190

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chaver Nilangal

ചാവേർ നിലങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചാവേർ നിലങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *