ചാതുർവർണ്യവും അംബേദ്ക്കറിസവും – ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

60.00

ചാതുർവർണ്യവും അംബേദ്ക്കറിസവും

ഇന്ത്യൻ ജനതയിലെ അഞ്ചാംവർണമായി കരുതപ്പെട്ടവർ താണവരെന്നും ചാതുർവർണ്യക്കാർ ഉയർന്നവരെന്നും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ ചിത്രീകരിച്ചതിൽ യാതൊര അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നു മാത്രവുമല്ല, അതു ചരിത്രവിരുദ്ധവുമാണ്. മഹത്തായ ഒരു നാഗരികതയുടെയും സംസ്‌ക്കാരത്തിന്റെയും ഉടമകളും മഹത്തായ  തത്വചിന്തയിലടിയുറച്ചിരുന്ന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അനുയായികളായിരുന്നു ആദിമ ഇന്ത്യൻ ജനത (ഇൻഡിജനുസ് ഇന്ത്യൻസ്) എങ്ങനെയാണ് താണവർഗമാകുന്നത്?

ML / Malayalam / Indian History /  ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി / T H P Chentharasseri / Ambedkar

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ ASSURED DOOR-STEP DELIVERY ANYWHERE INDIA ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ PERFECT FOR URBAN, AND NON-URBAN PURCHASE ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY

Description

Chathurvarnyavum Ambedkarisavum

ചാതുർവർണ്യവും അംബേദ്ക്കറിസവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചാതുർവർണ്യവും അംബേദ്ക്കറിസവും – ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *