ചാർലി ചാപ്ലിൻ

25.00

ചാർലി ചാപ്ലിൻ

 

കെ എസ് റിച്ചാർഡ്

 

ഹാസ്യാഭിനയത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ചിരിയും ചിന്തയുമുണർത്തിയ, ലോകം കണ്ട മഹാപ്രതിഭയായ ചാർളി ചാപ്ലിന്റെ ലഘു ജീവചരിത്രം

 

പേജ് 36 വില രൂ25

✅ SHARE THIS ➷

Description

Charlie Chaplin

ചാർലി ചാപ്ലിൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചാർലി ചാപ്ലിൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *