ചരിത്രം, സമൂഹം, സംസ്‌ക്കാരം

120.00

ചരിത്രം, സമൂഹം, സംസ്‌ക്കാരം

തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ.  ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മവും സവിശേഷവുമായ ആസ്പദങ്ങളിൽ നിന്ന് സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പഠനങ്ങളാണ് സീതാറാം യച്ചൂരിയുടെ ഈ ഗ്രന്ഥം. വിപ്ലവകരമായ സിദ്ധാന്തമല്ലാതെ വിപ്ലവ പ്രയോഗമുണ്ടാകില്ലെന്ന ലെനിന്റെ സുചിന്തിതമായ ആശയത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തിക വിശകലനങ്ങളുടെ ബഹുലതകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി.

പരിഭാഷ – കെ എ വേണുഗോപാലൻ

ML / Malayalam / Sitaram Yachuri

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Charithram, Samuham, Samskaram

ചരിത്രം, സമൂഹം, സംസ്‌ക്കാരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രം, സമൂഹം, സംസ്‌ക്കാരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *