ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു വിധിക്കും – ഫിദൽ കാസ്ട്രോ

100.00

ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു വിധിക്കും
ഫിദൽ കാസ്ട്രോ

 

ക്യൂബൻ വിപ്ലവ നായകൻ ഫിദൽ കാസ്ട്രോയുടെ വിഖ്യാത കൃതി. ക്യൂബയുടെ ചരിത്രപശ്ചാത്തലവും വിപ്ലവ നാൾവഴികളും ചേർത്തിണക്കി രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്ര പ്രസക്തി അവസാനിക്കുന്നില്ല.

Fidel Castro / Communism / Left Politics / Cuba / Fidal

പേജ് 106    വില രൂ100

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Charithram Enne Kuttakaranallennu Vidhikkum

ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു വിധിക്കും –

ഫിദൽ കാസ്ട്രോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു വിധിക്കും – ഫിദൽ കാസ്ട്രോ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *