ചരിത്രവഴികളിലെ സ്ത്രീകൾ

70.00

ചരിത്രവഴികളിലെ സ്ത്രീകൾ

 

എം പി ബിനുകുമാർ

1800 എഡി മുതൽ കേരളപ്പിറവി വരെയുള്ള ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടുകാലം കേരളക്കരയിൽ സാമൂഹിക നീതിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി നടന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിശദമാക്കാനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളിലെയും സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനരംഗങ്ങളിലെയും സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ശക്തി ഇതിൽ പഠനവിധേയമാകുന്നു.

പേജ് 106 വില രൂ70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Charithra Vazhikalile Sthreekal

ചരിത്രവഴികളിലെ സ്ത്രീകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രവഴികളിലെ സ്ത്രീകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *