സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ – സാഹിത്യോപാസകൻ സാമൂഹിക പരിഷ്‌ക്കർത്താവ്

150.00

സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ –
സാഹിത്യോപാസകൻ
സാമൂഹിക പരിഷ്‌ക്കർത്താവ്

 

മുക്കോല രത്‌നാകരൻ

കർമനിരതനായ സാമൂഹ്യപരിഷ്‌കർത്താവ്, ശ്രേഷ്ഠനായ പത്രാധിപർ, വാഗ്മി എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ സി വി കുഞ്ഞുരാമന്റെ ജീവിതത്തെയും കാലത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

C V Kunjiraman

പേജ് 146 വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

C V Kunjuraman

സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ – സാഹിത്യോപാസകൻ സാമൂഹിക പരിഷ്‌ക്കർത്താവ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ – സാഹിത്യോപാസകൻ സാമൂഹിക പരിഷ്‌ക്കർത്താവ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *