ബുദ്ധ ദർശനം

160.00

ബുദ്ധ ദർശനം

 

മുചുകുന്ന് ഭാസ്‌കരൻ

ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിലും ജീവിത രീതികളിലും ബുദ്ധന്റെ പ്രസക്തി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ബുദ്ധദർശനത്തിലൂടെ എന്ന ഈ പുസ്തകം ചെയ്യുന്നത്. നവീനാന്തര കാലഘട്ടത്തെ ബുദ്ധനെ തേടിയുള്ള പര്യവേഷണം. വായനക്കാരെ പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നു. ബുദ്ധനെ സമകാലികമായി സമീപിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം ആത്യന്തികമായി ഈ പുസ്തകം.

Buddhadarsanam / Buddhadarshanam / Buddha / Bodhi Dharman

പേജ് 196 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Buddha Darsanam

ബുദ്ധ ദർശനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബുദ്ധ ദർശനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Buddha Swadheenam Keralathil ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ

  ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ

  90.00
  Add to cart
 • Buddhano Karl Marxo ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ

  ബുദ്ധനോ കാറൽ മാർക്‌സോ

  50.00
  Add to cart
 • Osho - Buddhan: Jeevithavum Prabodhanangalum അവബോധത്തിന്റെ അടിത്തൂണുകൾ - ബുദ്ധൻ, ജീവിതവും പ്രബോധനങ്ങളും

  അവബോധത്തിന്റെ അടിത്തൂണുകൾ – ബുദ്ധൻ, ജീവിതവും പ്രബോധനങ്ങളും

  160.00
  Add to cart
 • Buddha Mathavum Jathi Vyavasthayum ബുദ്ധമതവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും

  ബുദ്ധമതവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും

  240.00
  Read more
 • Osho - Bodhidharman; Mahanaya Zen Guru ബോധിധർമ്മൻ : മഹാനായ സെൻ ഗുരു

  ബോധിധർമ്മൻ : മഹാനായ സെൻ ഗുരു

  170.00
  Add to cart
 • Osho - Bodhidharman; Buddhathwathilekkulla Munnettam ബോധിധർമ്മൻ: ബുദ്ധത്വത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം

  ബോധിധർമ്മൻ: ബുദ്ധത്വത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം

  180.00
  Add to cart
 • Buddhane Erinja Kallu ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല് - ഭഗവദ് ഗീതയുടെ ഭാവാന്തരങ്ങൾ

  ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല് – ഭഗവദ് ഗീതയുടെ ഭാവാന്തരങ്ങൾ

  450.00
  Add to cart