ബ്രോംസ്‌റ്റോക്കർ ഡ്രാക്കുള

399.00

ബ്രോംസ്‌റ്റോക്കർ ഡ്രാക്കുള

വിവ : കെ.പി. ബാലചന്ദ്രൻ

ഭീതിയുടെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും സമാനതകളില്ലാത്ത വായനയാണ് ഡ്രാക്കുള എന്ന രക്തരക്ഷസ്സിന്റെ കഥ. ഭാവനയ്ക്കപ്പുറം അവിശ്വസനീയമായ ഒരു മരണാന്തര ലോകത്തിലേക്ക് വായനക്കാരനെ ആവേശിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയാണ് ബ്രോംസ്‌റ്റോക്കർ. ഒരു കാലത്ത് ലണ്ടൻ നഗരത്തെത്തന്നെ ഈ നോവൽ ഭീതി.യുടെ കയങ്ങളിലേക്കാഴ്ത്തി. സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞതോടെ തെരുവുകൾ ശൂന്യമായി. ജനങ്ങൾ അടഞ്ഞ വാതിലുകളിലുകളിലേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞു. അസാമാന്യമായ ശില്പഭദ്രതയും രചനാതന്ത്രവും സാഹിത്യ ഭംഗിയും ഈ നോവലിന്റെ കരുത്തായി. കൃതിയുടെ എല്ലാ ഭാവപൂർണതയും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് കെ.വി രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന പ്രശസ്ത കവി ഈ കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

VEVA : K.P. BALACHANDRAN

വില രൂ.399

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bram Stoker – Dracula

ബ്രോംസ്‌റ്റോക്കർ – ഡ്രാക്കുള

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബ്രോംസ്‌റ്റോക്കർ ഡ്രാക്കുള”

Your email address will not be published. Required fields are marked *