ഭൗമചാപം – ഇന്ത്യൻ ഭൂപടനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിസ്‌മയചരിത്രം

360.00

ഭൗമചാപം – ഇന്ത്യൻ ഭൂപടനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിസ്‌മയചരിത്രം

 

സി എസ് മീനാക്ഷി

ലോകചരിത്രത്തിലെതന്നെ അപൂര്‍വ്വമായ മാനുഷിക സംരംഭങ്ങളിലൊന്നായ സര്‍വെ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്മയാവഹമായ കഥയാണ് ഭൗമചാപത്തില്‍ പ്രഗല്ഭമായി അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. പ്രായേണ ഏത് സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെയും കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്നതാണ് ആ സാഗ. ആ കൗതുകത്തെ അണയാനനുവദിക്കാതെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാനും ഇതുപോലൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നിര്‍മ്മിതിയിലെത്തിക്കുവാനും സാധിച്ചുവെന്നതാണ് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്രിയുടെ നേട്ടം.-ആനന്ദ്‌

C S Meenakshi / C S Minakshi

പേജ് 400 വില രൂ360

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bhoumachapam – Indian Bhoopadanirmanathinte Vismayacharithram

ഭൗമചാപം – ഇന്ത്യൻ ഭൂപടനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിസ്‌മയചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭൗമചാപം – ഇന്ത്യൻ ഭൂപടനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിസ്‌മയചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *