ഭൂതവും വർത്തമാനവും

80.00

ഭൂതവും വർത്തമാനവും

 

റോമില ഥാപ്പർ , രൺബീർ ചക്രവർത്തി

ഇന്ത്യകണ്ട മികച്ച ചരിത്ര പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളായ റോമില ഥാപ്പറുമായി രൺബീർ ചക്രവർത്തി നടത്തിയ ദീർഘ അഭിമുഖം. മതം, മതേതരത്വം, ഹിന്ദുത്വം, പൗരാണികത എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ആലോചനകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാം.

പരിഭാഷ – നാരായണൻ ചെമ്മലശ്ശേരി

Romila Thapper / Romila Thappar

പേജ് 84 വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bhoothavum Varthamanavum – Romila Thapper

ഭൂതവും വർത്തമാനവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭൂതവും വർത്തമാനവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *