ഭരതത്തിന്റെ അനശ്വര സമ്പത്ത് – സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

100.00

ഭരതത്തിന്റെ അനശ്വര സമ്പത്ത്
സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

 

ചിന്തയുടെ ഔന്നത്യവും വാക്കിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സമന്വയിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഡോ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റേത്. ഉപനിഷത്തുകളെപ്പറ്റിയും ചികിത്സാശാസ്ത്രമായ ആയുർവേദത്തെപ്പറ്റിയും അഴീക്കോട് മാഷ് നടത്തിയ ചിന്തോദ്ദീപകമായ അഞ്ചു പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് റവ ഡോ ജോൺ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം.

 

എഡിറ്റർ – റവ ഡോ ജിൽസൺ ജോൺ

Sukumar Azheekode / Azhikkodu

പേജ്86 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bharathathinte Anaswara Sampathu

ഭരതത്തിന്റെ അനശ്വര സമ്പത്ത് – സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭരതത്തിന്റെ അനശ്വര സമ്പത്ത് – സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Azheekodinte Vicharalokam അഴീക്കോടിന്റെ വിചാരലോകം

  അഴീക്കോടിന്റെ വിചാരലോകം

  220.00
  Add to cart
 • Lokayatha Darshanam ലോകായത ദർശനം

  ലോകായത ദർശനം

  70.00
  Add to cart
 • Vairudhyathmaka Bhauthika Vadam വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം

  വൈരുധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം

  110.00
  Add to cart
 • Nalam Lokam - Oru Punarvayana നാലാം ലോകം ഒരു പുനർവായന

  നാലാം ലോകം ഒരു പുനർവായന

  220.00
  Add to cart