ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ കവിതകൾ

320.00

ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ കവിതകൾ

 

ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്

തീക്ഷ്ണമായ തിക്തകശക്തിയും പേലവമല്ലാത്ത ഭീഷണ സൗന്ദര്യവും ശിവനടനസമാനമായ ഊര്‍ജ്ജപ്രസാരവും കവിതയ്ക്കു നല്കി, അതിനെ വെറും ജനപ്രിയകവിതയില്‍നിന്ന് – അതിന്റെ കാല്പനികവും പുരോഗമനപരവുമായ അവതാരങ്ങളില്‍നിന്ന്–ഏറെ ഉയര്‍ത്തി നിര്‍ത്തിയ കവിയാണ് ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട്. ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ 18 കവിതകള്‍, അമാവാസി, ഗസല്‍, മാനസാന്തരം, ഡ്രാക്കുള, പ്രതിനായകന്‍ എന്നീ 6 പുസ്തകങ്ങളിലായി വന്ന 111 കവിതകള്‍ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന കൃതി.

Balachandran Chullikkad / Balachandhran Chullikkadu

പേജ് 312 വില രൂ320

✅ SHARE THIS ➷

Description

Balachandran Chullikkadinte Kavithakal

ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ കവിതകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ കവിതകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *