ബഹുരൂപി – സച്ചിദാനന്ദൻ

100.00

ബഹുരൂപി

 

സച്ചിദാനന്ദൻ

മലയാള കവിതയെ പുതുവഴികളിലൂടെ നയിച്ച സച്ചിദാനന്ദന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിതകൾ. ചെറുതായും വലുതായും കവിയായും മുനിയായും ബുദ്ധനായും ക്രിസ്തുവായും ബഹുരൂപങ്ങളിൽ കവി ഒരുക്കുന്ന കാവ്യോത്സവം.

Sachidanandhan / Sachidhanandan

പേജ് 112 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Bahuroopi

ബഹുരൂപി – സച്ചിദാനന്ദൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബഹുരൂപി – സച്ചിദാനന്ദൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *