അഴീക്കോടിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവതാരികകൾ

230.00

അഴീക്കോടിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവതാരികകൾ
സമാഹരണം – ഡോ പോൾ മണലിൽ

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ, ശ്രീനാരായണഗുരു, വാഗ്ഭടാനന്ദൻ, കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ, പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, തകഴി, ബാലാമണിയമ്മ, എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട്, പൈലോ പോൾ, പരുമലത്തിരുമേനി, മഹാകവി കുട്ടമത്ത്, സാഹിത്യപഞ്ചാനൻ, മാധവിക്കുട്ടി, ഡോ കെ എം തരകൻ, ഡോ പോൾ മണലിൽ തുടങ്ങിയവരുടെ കൃതികളെ നീതിയുക്തമായ നിലപാടുകൾകൊണ്ട് സാംസ്‌ക്കാരിക നിർവചനനങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്ന അഴീക്കോടു മാഷിന്റെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ കൃതികൾ.

പേജ് 264

Sukumar Azheekode  

✅ SHARE THIS ➷

Description

Azheekodinte Theranjedutha Avatharikakal

അഴീക്കോടിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവതാരികകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അഴീക്കോടിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവതാരികകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *