അയ്യങ്കാളി – പോരാട്ടങ്ങളുടെ നായകൻ

120.00

അയ്യങ്കാളി – പോരാട്ടങ്ങളുടെ നായകൻ
ഉഷാദേവി മാരായിൽ

ആദ്യത്തെ കാർഷിക സമരത്തിലൂടെ സവർണ മേധാവിത്വത്തിന് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ച അനശ്വര നവോത്ഥാന നായകൻ അയ്യങ്കാളിയുടെ ഇതിഹാസ ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം.

പേജ് 122 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ayyankali – Porattangalude Nayakan

അയ്യങ്കാളി – പോരാട്ടങ്ങളുടെ നായകൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അയ്യങ്കാളി – പോരാട്ടങ്ങളുടെ നായകൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *