അയ്യങ്കാളി – അധഃസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ

(2 customer reviews)

65.00

അയ്യങ്കാളി – അധഃസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ

 

ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

 

അക്ഷരാർഥത്തിൽ അയ്യങ്കാളി അധഃസ്ഥിതരെ വിദ്യകൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാക്കുകയും സംഘടനകൊണ്ട് ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്തു. പുണ്യാഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ജാതി സംഘടനകളുടെ രൂപത്തിലും പഴമകളെ ഇന്നു പൊതു സമൂഹധാരയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയ്യങ്കാളിയുടെ ജീവിതപോരാട്ടങ്ങൾക്കു പ്രസക്തിയേറുന്നു.

ML / Malayalam / Indian History / ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി / T H P Chentharasseri / Ayyankali

പേജ് 66  വില രൂ65

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ayyankali, Adhasthitharude Padathalavan

അയ്യങ്കാളി – അധഃസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ

2 reviews for അയ്യങ്കാളി – അധഃസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ

  1. JISHNU. V. P

    Good

  2. JISHNU. V. P

    ഇത് വളരെ നല്ല ബുക്ക്‌ ആണ്

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *