അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥർ അരുൾ നൂൽ

270.00

അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥർ അരുൾ നൂൽ

വേലായുധൻ വിരാലി

 

അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥർ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ രചിച്ച വിശുദ്ധഗ്രന്ഥമായ അരുൾനൂലിൽ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിലെ ( ഇന്നത്തെ കന്യാകുമാരി ജില്ല ) അഗസ്‌തീശ്വരം താലൂക്കിലെ ഗ്രാമൃഭാഷയും തമിഴും കൂടിച്ചേർന്ന ഭാഷയാണുള്ളത്. അധ്വാനിക്കുന്നവരും നീതി ബോധമുള്ളവരുമായ കീഴാളജനതയെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥർ തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ ‘ അരുൾനൂൽ ‘ എഴുതിയത്.

Velayudhan Virali / Velayudan Veerali

പേജ് 312 വില രൂ270

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ayya Vaikundanadhar Arul Nool

അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥർ അരുൾ നൂൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അയ്യാ വൈകുണ്ഠനാഥർ അരുൾ നൂൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *