അവളിലേക്കുള്ള ദൂരം – സൂര്യയുടെ ജീവിതകഥ – അനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ് , ഡോ. രശ്മി ജി

450.00

അവളിലേക്കുള്ള ദൂരം സൂര്യയുടെ ജീവിതകഥ
അനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ് , ഡോ. രശ്മി ജി
ആ കാലയളവില്‍ സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗ സുഖം എന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല. എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ലിംഗം എനിക്കൊരു ബാദ്ധ്യതയായിരുന്നു. അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സുഖം നേടണമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. എനിക്ക് അത് എന്നന്നേയ്ക്കുമായി കളയണമായിരുന്നു. എനിക്കൊരു സ്ത്രീയായി മാറണം, സ്ത്രീയായി ജീവിച്ചു മരിക്കണം. അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം.
416  വില രൂ450
✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Avalilekkulla Dooram – Dr Rashmi G, Anilkumar K S

അവളിലേക്കുള്ള ദൂരം സൂര്യയുടെ ജീവിതകഥ – അനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ് , ഡോ. രശ്മി ജി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അവളിലേക്കുള്ള ദൂരം – സൂര്യയുടെ ജീവിതകഥ – അനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ് , ഡോ. രശ്മി ജി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *