ആത്മസാഗരം

125.00

ആത്മസാഗരം

ശ്രീ എം

സമാഹരണം കെ എല്‍ പോള്‍

ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യന്‍ ശ്രീ എം പലപ്പോഴായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ആത്മസാഗരം. സ്വത്വം. ഗുരുത്വം ദര്‍ശനം എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണപുസ്തകത്തില്‍ ശ്രീ എമ്മിന്റെ ജീവിതവും കാഴ്ച്ചപ്പാടും മൂര്‍ത്തമായി തെളിഞ്ഞുകാണാം

അഭിമുഖം നടത്തിയവര്‍

ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ്  ജോണി ലൂക്കാസ്  കെ പി മോഹനന്‍  ജിമ്മി ജയിംസ് പി പി ജയിംസ് പി രവികുമാര്‍  സി പി രവീന്ദ്രന്‍ രാഹൂല്‍ ഈശ്വര്‍

K L POL

വില രൂ125

✅ SHARE THIS ➷

Description

Athma Sagaram

ആത്മസാഗരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആത്മസാഗരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *