അസ്പൃശ്യർ

(2 customer reviews)

120.00

അസ്പൃശ്യർ

 

ഡോ ബി ആർ അംബേദ്കർ

 

അംബേദ്കറുടെ അസ്പൃശ്യർ എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൊഴിമാറ്റം. അസ്പൃശ്യരായി ഹിന്ദുത്വം മാറ്റിനിർത്തിയ കീഴാള, ദളിത് ജനതയ്ക്ക് ആത്മാഭിമാനം നൽകിയ പുസ്തകം.

B R Ambedkar

പേജ് 100  വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Asprishyar – B R Ambedkar

അസ്പൃശ്യർ

2 reviews for അസ്പൃശ്യർ

  1. shibu c

    asprishyar

  2. Suralal

    ഇപ്പോഴും ഒരു ജനത ഉറങ്ങുകയാണ്‌ ഉണർത്തനം എനിക്കവരെ

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *