ആര്യഭട്ട മുതൽ ഗഗൻയാൻ വരെ – എൻ.ആർ.സി.നായർ പരശുവയ്ക്കൽ

140.00

ആര്യഭട്ട മുതൽ ഗഗൻയാൻ വരെ

ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന്റെ ചരിത്രവും വികാസവും

 

എൻ.ആർ.സി.നായർ പരശുവയ്ക്കൽ

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട ബഹിരാകാശ ശക്തികളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ എത്തിക്കുന്ന ഗഗൻയാൻ എന്ന സ്വപ്നപദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖപോലും തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. വിദേശത്തുനിന്നും കടംവാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച നൈനക്ക്-അപ്പാച്ചെ റോക്കറ്റുകളിനിന്ന് സ്വന്തമായ ബഹിരാകാശയാനം വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശഗവേഷണനേട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്‌തകം

പേജ് 150 വില രൂ140

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Aryabhatta Muthal Gaganyan Vare

ആര്യഭട്ട മുതൽ ഗഗൻയാൻ വരെ – എൻ.ആർ.സി.നായർ പരശുവയ്ക്കൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആര്യഭട്ട മുതൽ ഗഗൻയാൻ വരെ – എൻ.ആർ.സി.നായർ പരശുവയ്ക്കൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *