ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദവും ഭഗത്‌ഗീതയുടെ രാഷ്‌ട്രീയവും – രാജഗോപാൽ വാകത്താനം

190.00

ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദവും ഭഗത്‌ഗീതയുടെ രാഷ്‌ട്രീയവും

 

രാജഗോപാൽ വാകത്താനം

 

ഇന്ത്യാൻ ദർശനം ആത്മീയമാണെന്ന സംഘടിതപ്രചാരണത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദത്തിന്റെ അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെയും ബ്രാഹ്‌മണത്തിന്റെയും മാനിഫെസ്‌റ്റോ ആയ ഭഗവത്ഗീതയുടെ രാഷ്ട്രീയം വിശദമാക്കുന്നു.

ഹൈന്ദവഫാസിസത്തെ ദാർശനികമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു പുതിയ വായനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയം.

 

Rajagopal Vakathanam / Rajagopal vakathathanam

പേജ് 188 വില രൂ 190

 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Arya Dravida Vivadhavum Bagavath Geethayude Rashtreyavum – Rajagopal Vagathanam

ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദവും ഭഗത്‌ഗീതയുടെ രാഷ്‌ട്രീയവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദവും ഭഗത്‌ഗീതയുടെ രാഷ്‌ട്രീയവും – രാജഗോപാൽ വാകത്താനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *