ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദവും ഭഗത്‌ഗീതയുടെ രാഷ്‌ട്രീയവും

190.00

ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദവും ഭഗത്‌ഗീതയുടെ രാഷ്‌ട്രീയവും

 

രാജഗോപാൽ വാകത്താനം

 

ഇന്ത്യാൻ ദർശനം ആത്മീയമാണെന്ന സംഘടിതപ്രചാരണത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദത്തിന്റെ അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെയും ബ്രാഹ്‌മണത്തിന്റെയും മാനിഫെസ്‌റ്റോ ആയ ഭഗവത്ഗീതയുടെ രാഷ്ട്രീയം വിശദമാക്കുന്നു.

ഹൈന്ദവഫാസിസത്തെ ദാർശനികമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു പുതിയ വായനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയം.

 

Rajagopal Vakathanam / Rajagopal vakathathanam

പേജ് 188 വില രൂ 190

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Arya Dravida Vivadhavum Bagavath Geethayude Rashtreyavum – Rajagopal Vagathanam

ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദവും ഭഗത്‌ഗീതയുടെ രാഷ്‌ട്രീയവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആര്യദ്രാവിഡ വിവാദവും ഭഗത്‌ഗീതയുടെ രാഷ്‌ട്രീയവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *