ആര്യ – ദ്രാവിഡ വിവാദവും മതനിരപേക്ഷതയും

95.00

ആര്യ – ദ്രാവിഡ വിവാദവും മതനിരപേക്ഷതയും
റൊമില ഥാപ്പർ

ചരിത്രത്തിലെയും സാംസ്കാരിക പഠനത്തിലെയും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും ഉൾക്കാഴ്ചകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ.

ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങൾ.

വിവർത്തനം – പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

Romila Thapper / P Govinda Pillai

പേജ് 106   വില രൂ95

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Arya Dravida Vivadavum Matha Nirapekshathayum – Romila Thapper

ആര്യ – ദ്രാവിഡ വിവാദവും മതനിരപേക്ഷതയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആര്യ – ദ്രാവിഡ വിവാദവും മതനിരപേക്ഷതയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *