അറിവിന്റെ സാമൂഹ്യപാഠം – പ്രൊഫ സി രവിന്ദ്രനാഥ്

140.00

അറിവിന്റെ സാമൂഹ്യപാഠം
പ്രൊഫ സി രവിന്ദ്രനാഥ്

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവിന്ദ്രനാഥ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും സമാഹാരമാണ് അറിവിന്റെ സാമൂഹ്യപാഠം മികവാര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകള്‍ വികസിച്ചു വരുന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉപാധികളിലൊന്നാണീ ഗ്രന്ഥം

Prof C Ravidaranth

പേജ്120 വില രൂ140

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Ariventta Samoohiyapadam

അറിവിന്റെ സാമൂഹ്യപാഠം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അറിവിന്റെ സാമൂഹ്യപാഠം – പ്രൊഫ സി രവിന്ദ്രനാഥ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *