അർദ്ധനാരീശ്വരൻ

180.00

അർദ്ധനാരീശ്വരൻ

പെരുമാൾ മുരുകൻ

വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം തമിഴ് നാട്ടിൽ പിൻവലിക്കപ്പെട്ട നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ. ഹിന്ദു തീവ്രവാദ ഭീഷണിയാൽ താൻ മരിച്ചെന്ന് എഴുത്തുകാരന് സ്വയം പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എഴുത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി പിൻതിരിയാൻ ഇടയാക്കിയ വിവാദ ഗ്രന്ഥം.

വിവർത്തനം – അപ്പു ജേക്കബ് ജോൺ

ML / Malayalam / Perumal Murugan / Murukan 

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ardha Nareeswaran – Perumal Murugan

അർദ്ധനാരീശ്വരൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അർദ്ധനാരീശ്വരൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *