ആരായിരുന്നു ശിവജി 

135.00

ആരായിരുന്നു ശിവജി 

ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ

 

രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ കൃതി. ഇതെഴുതിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഹിന്ദുതീവ്രവാദികൾ പൻസാരെയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത്.

Govind Pansare / Essays / Shivaji / RSS / Hinduthva / Translation / Sivaji

പേജ് 116 വില രൂ135

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Arayirunnu Shivaji

ആരായിരുന്നു ശിവജി

The book that caused the killing of its author, Govind Pansare

Additional information

Weight .5 kg
Dimensions 14 × 12 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആരായിരുന്നു ശിവജി ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *