ആരായിരുന്നു ശിവജി 

135.00

ആരായിരുന്നു ശിവജി 

ഗോവിന്ദ് പൻസാരെ

 

രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ കൃതി. ഇതെഴുതിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഹിന്ദുതീവ്രവാദികൾ പൻസാരെയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത്.

Govind Pansare / Essays / Shivaji / RSS / Hinduthva / Translation / Sivaji

പേജ് 116 വില രൂ135

✅ SHARE THIS ➷

Description

Arayirunnu Shivaji

ആരായിരുന്നു ശിവജി

The book that caused the killing of its author, Govind Pansare

Additional information

Weight.5 kg
Dimensions14 × 12 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആരായിരുന്നു ശിവജി ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *