അരങ്ങൊഴിയാത്ത വി ടി

160.00

അരങ്ങൊഴിയാത്ത വി ടി

 

 

മത്രംകോട്ട് അശോകൻ

കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും തുറന്നുവയ്ക്കുന്ന കൃതി.

കോവിലന്റെ അവതാരിക

V T Bhattathirippadu  / V T Bhattathiripadu

പേജ് 146 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Arangozhiyatha VT

അരങ്ങൊഴിയാത്ത വി ടി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അരങ്ങൊഴിയാത്ത വി ടി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *