അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി

30.00

അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി

 

ജി വിജയകുമാർ

 

അടുത്ത 20 വർഷത്തേയ്‌ക്കെങ്കിലും ഈ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. ഇറ്റലിയുടെ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ പോരാടുകയും കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിനായി അശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ച് നീണ്ട ജയിൽവാസമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷിയുടെ വിപ്ലവജീവിത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

Antonio Gramshi

അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *