ആൻ ഫ്രാങ്ക്

30.00

ആൻ ഫ്രാങ്ക്

 

ലിപിൻ രാജ് എം പി

 

 

ഹിറ്റ്‌ലറുടെ കിരാതഭരണകാലത്തെ യുദ്ധക്കെടുതികൾക്കിടയിൽ യൂറോപ്പിലെ യഹൂദജനതയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന ക്രൂരതകൾക്കും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും നേരെ തിരിച്ചുവെച്ച കണ്ണാടിയാണ് ആൻ ഫ്രാങ്കെന്ന പതിനഞ്ചുകാരിയുടെ ഡയറി. യുദ്ധകാലം അതിജീവിക്കാനാകാത്ത ആനിന്റെ ഹ്രസ്വജീവിതം അവളുടെ നഷ്‌കളങ്കതയും സത്യസന്ധതയും ജീവിതദർശനവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഡയറിക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കും.

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ann Frank

ആൻ ഫ്രാങ്ക്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ആൻ ഫ്രാങ്ക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *