അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ അന്തേവാസികൾ

150.00

അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ അന്തേവാസികൾ

 

പി യു അമീർ

 

പാരായണസുഖമാണ് പി യു അമീറിന്റെ ഈ നോവലിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതാണ് നോവലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണവും

പൊഫ എം കെ സാനു

 

പേജ് 128 വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Angadippurathe Anthevasikal

അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ അന്തേവാസികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ അന്തേവാസികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *