അനന്തപദ്മനാഭൻ നടാൾവർ – പി. സുദർശനൻ

280.00

അനന്തപദ്മനാഭൻ നടാൾവർ

 

പി. സുദർശനൻ

 

” പതിഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുന്നതോടുകൂടി അധികാരത്തിന്റെ നിർണായക സ്ഥാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായ വൈദികബ്രാഹ്മണർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കി പാടെ മറിച്ചു. ജാതി ഈശ്വര സൃഷ്ടിയാക്കി അതിൽ ദൈവിക മഹത്വത്തിന്റെ കിന്നരിയും മ്ലേച്ചതയുടെ കൂടുമിയും കൂടി ഉൾച്ചേർക്കപ്പെട്ടു, സർവ്വാധികാരിയായ വൈദികൻ സ്വന്തം കരങ്ങളിലൊതുക്കി വിവേചനരാഹിത്യവും മാനവികതയും കൊടികളുയർത്തി നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പിന്നീട് അവർ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കനൽവഴികളിലൂടെ നടത്തി ഈ ഭീതിതമായ യാത്രാവഴികളിൽ വീണുടഞ്ഞുപോയ ജനസഞ്ചയങ്ങളുടെ സ്വത്വം തേടുന്ന ചരിത്രനോവലാണിത്”

പ്രൊഫ. ജെ.ഡാർവിൻ

പേജ് 228 വില രൂ280

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Ananthapadmanabhan Nadalvar

അനന്തപദ്മനാഭൻ നടാൾവർ – പി. സുദർശനൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അനന്തപദ്മനാഭൻ നടാൾവർ – പി. സുദർശനൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *